Home > Zwembad Valkenhuizen langer gesloten

Zwembad Valkenhuizen langer gesloten

Woensdag 20 september werd in zwembad Valkenhuizen mogelijke asbestvervuiling geconstateerd, tijdens een onderzoek dat vooruitliep op de toekomstige sloop van het zwembad. Daaropvolgend heeft de gemeente Arnhem, als eigenaar van het gebouw, besloten zwembad Valkenhuizen preventief te sluiten.

Onderzoeksresultaten
Op 25 en 26 september is een asbestinventarisatieonderzoek gedaan. Tijdens dit onderzoek is geen asbest aangetroffen in de lucht, op muren of vloeren van alle publieke gebruiksruimten (zwembaden, kleedkamer, douches, personeelsruimten e.d.). Ook de luchtbehandelingskanalen van het zwembad zijn schoon. Boven het plafond van het ondiepe zwembad is wel asbest in de lucht aangetroffen. Daarnaast is boven het verlaagde plafond van de kleedkamers en doucheruimten vast asbest aangetroffen. Het onderzoeksbureau geeft aan dat bezoekers van zwembad Valkenhuizen niet zijn blootgesteld aan asbest en dus geen gezondheidsrisico hebben gelopen.

Preventieve werkzaamheden
Om toekomstige risico’s op blootstelling van klanten en medewerkers aan asbest te voorkomen zullen de plafonds boven het ondiepe bad en boven de kleed- en doucheruimten duurzaam en luchtdicht moeten worden afgeschermd. Komende week wordt hiervoor een plan van aanpak gemaakt. Hoe lang de vervolgwerkzaamheden duren is op dit moment nog niet precies te zeggen. Zorgvuldigheid staat bovenaan. De inschatting is dat zwembad Valkenhuizen nog 1,5 maand tot 2 maanden gesloten blijft om de preventieve werkzaamheden uit te voeren.

Alternatieven voor klanten
We hebben geprobeerd zoveel mogelijk activiteiten te verplaatsen. Alle kinderen die zwemles hebben in Valkenhuizen bieden we bijvoorbeeld een alternatief voor zwemles in zwembad De Grote Koppel. Daarnaast zoeken we samen naar oplossingen met klanten zoals CIOS, zwem- en waterpoloverenigingen en de scholen die in Valkenhuizen zwemmen. Uiteraard zijn we als Sportbedrijf Arnhem onaangenaam verrast door de langere sluiting van zwembad Valkenhuizen en we beseffen dat het voor al onze klanten en medewerkers een vervelende situatie is. De komende periode van tijdelijke sluiting moeten we samen zo goed mogelijk zien te overbruggen. We danken iedereen voor het begrip en de flexibiliteit.

Vragen?

  • Kijk of je het antwoord vindt bij de veelgestelde vragen over de tijdelijke sluiting van Valkenhuizen.
  • Voor een overzicht van verplaatste zwemactiviteiten van zwembad Valkenhuizen naar De Grote Koppel, kijk op www.zwemmeninarnhem.nl of neem contact op met Sportbedrijf Arnhem via info@sportbedrijfarnhem.nl of 026-377 5757.
  • Voor vragen over de onderzoeksresultaten van zwembad Valkenhuizen, neem contact op met het Vastgoedservicepunt van de gemeente Arnhem, 026-377 3700.
SPORT VERSTERKT DE STAD!